Afschaffen salderingsregeling opent deuren voor innovatie

Een jaar geleden beleefde de vraag naar zonnepanelen nog een piek. Gedreven door de scherpe stijgingen in energiekosten kozen consumenten massaal voor zonnepanelen. Het gezamenlijke vermogen van zonnepanelen groeide met 30%. Installateurs konden de grote vraag nauwelijks aan, maar na de zomer sloeg dit om.

Sinds de zomer is een flinke daling opgetreden en hebben installateurs inmiddels geen overvolle agenda’s meer. Mede door gunstigere energieprijzen, maar vooral door onzekerheid rondom de salderingsregeling en de uitdagingen van een overbelast stroomnet. De trend zorgt voor bezorgdheid binnen de branche.

Afbouw salderingsregeling

Binnen de Tweede kamer is besloten dat de salderingsregeling vanaf 2025 wordt afgebouwd. Momenteel moet dit nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar het demissionaire kabinet zorgt hierin voor vertraging. De salderingsregeling houdt in dat consumenten overbodige opgewekte energie terugleveren aan het net, wat verrekend wordt met de totale verbruikte energie. De afspraken over de afschaffing zijn niet duidelijk en dit zorgt voor vertwijfeling onder consumenten, waardoor zij aarzelen over de eventuele aanschaf van panelen.

Overbelast energienet

Ook het overbelaste net zorgt voor problemen bij het terugleveren van energie. Op zonnige dagen ervaren zonnepaneelgebruikers uitval van panelen en gebrek aan energieopwekking. Vandebron heeft aangekondigd bij nieuwe klanten extra kosten in rekening te brengen bij het terugleveren van stroom. Ook hierdoor zijn consumenten steeds meer terughoudend als het gaat om de aanschaf. De voordelen van het hebben van zonnepanelen lijken steeds minder gunstig.

Oost-west opstellingen

Het afschaffen van de salderingsregeling moet ervoor zorgen dat het net minder overbelast raakt. Momenteel liggen er vooral zuid-opstellingen in Nederland. Dat betekent dat heel veel zonne-energie wordt opgewekt en wordt teruggeleverd aan het net op één bepaald moment van de dag. De rest van de dag wordt veel minder energie opgewekt. Voor consumenten zal het aantrekkelijker worden om de gehele dag energie op te wekken, wat direct gebruikt kan worden voor het huishoudelijke apparatuur.

Buurlanden zoals Duitsland en België hebben nooit gewerkt met zo een salderingsregeling. Daar zijn ze al langere tijd bezig met het slim leggen van de zonnepanelen, zodat heel de dag geprofiteerd wordt van eigen opgewekte energie. Oost-west opstellingen zorgen op deze manier voor de meeste opgewekte energie over de dag verdeeld. Ook thuisbatterijen worden populair, waar opgewekte energie zelf kan worden opgeslagen om op een later moment te verbruiken. Terugleveren aan het net is dan niet meer nodig. Hierdoor is de salderingsregeling niet meer relevant of interessant voor consumenten en raakt het energienet ook minder belast, doordat minder energie wordt teruggeleverd.

Zonnepanelen blijven interessant

De afschaffing van de salderingsregeling en het overbelaste net opent deuren naar nieuwe innovatieve oplossingen op het gebied van zonnestroom. Consumenten worden aangemoedigd om na te denken over nieuwe installatieopstellingen, zoals de effectieve oost-west opstellingen, die de hele dag door een consistente energieopwekking mogelijk maken. Daarnaast winnen thuisbatterijen aan populariteit, waardoor zelfopgewekte energie efficiënt kan worden opgeslagen voor later gebruik, zonder dat het noodzakelijk is om het terug te leveren aan het net.

Met voortdurende technologische ontwikkelingen en een groeiend bewustzijn van duurzaamheid, blijven zonnepanelen een aantrekkelijke investering voor consumenten die streven naar energetische onafhankelijkheid en een positieve impact op het milieu. Ondanks de huidige uitdagingen bieden zonnepanelen in combinatie met nieuwe innovaties nog steeds een duurzame en winstgevende route naar een groenere toekomst.

Lees ook onze blog: Ligt de toekomst van ons elektriciteitsnet in gelijkspanning?

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.