Scope 10 Inspectie

Omega Energietechniek is al jaren leidend in SCIOS Scope 10 inspecties. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het aanvragen van een verzekering is het in veel gevallen noodzakelijk om een Scope 10 inspectie uit te laten voeren. Wij van Omega Energietechniek zijn bevoegd om Scope 10 inspecties uit te voeren die erkend worden door verzekeraars. Wat je hierover moet weten? Wij leggen het graag aan je uit.

Normaliter verwijzen verzekeraars naar de NEN 3140 (bedrijfsvoering Laagspanningsinstallaties) of naar de NEN 1010. De verzekerde wordt geacht met gepaste regelmaat hun elektrotechnische installatie aan een inspectie te onderwerpen conform de normen. Helaas blijkt dat dit onvoldoende uitkomst biedt tegen brandgevaar, het is met name gericht op elektrocutie en persoonlijke veiligheid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de NTA 8220 ontwikkeld is, waarbij ook het brandrisico maximaal wordt belicht.

Waarom een Scope 10 Inspectie laten uitvoeren?

Veiligheid staat voorop. Jouw werknemers moeten in een ruimte veilig kunnen werken, waardoor het risico op ongelukken zoveel mogelijk kan worden beperkt. In de NEN 3140 (bedrijfsvoering Laagspanningsinstallaties) of de NEN 1010 normen wordt omschreven dat bedrijven regelmatig hun elektrotechnische installatie aan een inspectie conform de normen dienen te onderwerpen. Dit wordt ook zo getoetst bij verzekeraars. Helaas blijkt dat dit onvoldoende uitkomst biedt tegen brandgevaar. Deze normen zijn met name gericht op elektrocutie en persoonlijke veiligheid. Gelukkig is de NTA 8220 ontwikkeld. Hierbij wordt ook brandrisico belicht. Deze norm wordt getoetst middels de Scope 10 Inspectie.

Onze inspecteurs doen een visuele beoordeling van installaties in risicovolle ruimtes, machines en schakel- en verdeelinrichtingen

Met behulp van een warmtebeeldcamera worden metingen gedaan van schakel- en verdeelinrichtingen om de temperaturen te controleren

Risico’s en maatregelen van een SCIOS Scope 10 inspectie

De nieuwe methodiek is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2017 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De nieuwe methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

SCIOS sluit aan

Inspectiebedrijven die volgens NTA 8220 werken, maken sinds januari 2018 gebruik van een certificatieregeling. Stichting SCIOS heeft zich namelijk bij de nieuwe brandinspectiemethodiek aangesloten en heeft een toegepast kwaliteitssysteem ontwikkeld. Het systeem maakt deel uit van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en Scope 10, zoals deze inspectiemethode heet. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen. schemabeheerder en Scope 10, zoals deze inspectiemethode heet. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.

Wat houdt dit in voor de inspectie?

Sinds 1 januari 2018 is deze scope 10 inspectie verplicht bij het afsluiten of prolongeren van een verzekering. De elektrische installatie en toebehoren dient dus geïnspecteerd te worden conform SCIOS Scope 10 – NTA8220.

Informatie aanvraag Scope 10 inspectie

Vul onderstaand formulier in en ontvang binnen enkele minuten een prijsindicatie per e-mail.

Opleiding Scope 10

Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel

Wist je dat je ook een opleiding tot Scope 10 Inspecteur kan volgen bij Omega? Meer informatie over de 3-daagse opleiding Scope 10 – Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel vind hier.