Scope 12 Inspectie

Heb je zonnepanelen? Dan is het belangrijk dat er regelmatig wordt gecontroleerd of de installatie nog correct werkt. Hoewel zonnepalen over het algemeen erg brandveilig zijn, kan er alsnog brandgevaar ontstaan. Vanaf het moment dat zonnepanelen in Nederland beschikbaar waren, voeren wij al complete inspecties uit. De Scope 12 Inspectie is een complete controle van de zonnepaneelinstallatie. Dit behoort tot één van onze hoofdpijlers van ons bedrijf.

Wat is een Scope 12 inspectie?

Een Scope 12 inspectie is een complete controle van de zonnepaneelinstallatie. Waar vroeger overal via verschillende regels diverse onderdelen gecontroleerd werden, stellen de Scope 12 richtlijnen ons één format. Oftewel, alle verschillende regelingen in één uniform jasje. Volgens de Scope 12 richtlijnen heb je twee verschillende manieren van inspectie: de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) of de PI (Periodieke Inspectie). Is de installatie nog niet eerder aan een Scope 12 inspectie onderworpen? Dan is een EBI noodzakelijk. Elke 3 tot 5 jaar vindt er een Periodieke inspectie plaats.

De omvang van de te inspecteren installaties betreft de PV-installaties, inclusief het voedende tracé tot en met de hoofdverdeelinrichting, waarop de PV-installaties zijn aangesloten. Deze inspectie omvat de volgende onderdelen:

 • Visuele Controle
 • Meting & beproeving
 • Rapportage

Na uitvoering van de inspectie dient deze te worden afgemeld door het inspectiebedrijf in het SCIOS portaal. Dit wordt bij Omega als vanzelfsprekend allemaal voor jou geregeld! Indien er constateringen zijn gedaan dan dient een installateur dit te herstellen. Zodra wij de herstelde punten gereed gemeld krijgen, kunnen wij of deze aan een herinspectie onderwerpen (bij grote constateringen) of volstaat een herstelverklaring. Wij zullen dan wederom de installatie in het SCIOS portaal voor je afmelden.

De installatie wordt gecontroleerd middels een visuele inspectie

Verschillende metingen en beproevingen met onder andere een warmtebeeldcamera worden uitgevoerd

Scope 12 inspectie zonnepanelen: door wie?

Officieel kan een inspecteur pas een Scope 12 inspectie uitvoeren als hij hier voor gediplomeerd is en het bedrijf waarvoor hij werkt Scope 12 gecertificeerd is. Omega is één van de eerste bedrijven in Nederland die Scope 12 gecertificeerd is. We kunnen en mogen dus een echte Scope 12 inspectie uitvoeren! Wist je dat vrijwel alle inspecteurs van Omega inmiddels in het bezit zijn van een Scope 12 diploma?

Wil je weten wat een opleiding tot Scope 12 inspecteur inhoudt? Neem dan eens een kijkje op onze opleidingen site!

Scope 12 inspectie: de uitvoering

Het uitvoeren van de Scope 12 inspectie gaat natuurlijk niet vanzelf. Nadat je contact hebt gehad met onze binnendienst en de scherpe offerte hebt goedgekeurd, wordt een inspectiedatum ingepland.

De inspecteur komt dan bij het object op locatie en zal het inspectieplan doorlopen. Op basis van dit plan gaat hij de inspectie uitvoeren.

*TIP van de inspecteur* Wist je dat het verschrikkelijk handig is als je alle projectdata aan ons aanlevert? Op deze manier kunnen wij op voorhand al starten met het aanleggen van het dossier ten behoeve van de EBI!

Visuele inspectie Scope 12:

De visuele inspectie Scope 12 wordt door Omega Energietechniek uitgevoerd met behulp van controlelijsten die gebaseerd zijn op NEN 1010:2015+C1:2016, NEN 3140+A3:2019, SCIOS Technisch Document 18 (indien van toepassing) en NEN-EN-IEC 62446:2016/A1:2018.
Bij visuele inspectie van een installatie wordt nagegaan of:

 • De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is
 • De verschillende installatie delen eenduidig herkenbaar zijn
 • De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken
 • Het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen
 • De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn en..
 • De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld

Tekeningen – documentatie Scope 12

De volgende documentatie dient beschikbaar gesteld te worden aan de inspecteur bij een Scope 12 inspectie:

 • Basisinformatie
 • Contactgegevens ontwerpen (indien anders dan opdrachtgever)
 • Contactgegevens installateur (indien anders dan opdrachtgever)
 • Eendraadschema
 • Leg- en stringplan
 • Datasheets en handleidingen
 • Ballastplan
 • Akkoord constructeur (constructieberekening)
 • Informatie over noodvoorzieningen
 • Informatie over werking en onderhoud
 • Garanties
 • Keuringen en testresultaten

SCIOS Scope 12 inspectie: Metingen en beproevingen

Bij de SCIOS Scope 12 inspectie door meting en beproeving van een installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

 • De beschermingsleidingen en hun verbindingen;
 • De circuitimpedantie van het stroomstelsel;
 • De aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode (mits dit geen gevaar oplevert);
 • De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie;
 • De veilige scheiding van stroomketens;
 • De goede werking van aardlekbeveiligingen;
 • De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom;
 • De goede werking van beveiligingstoestellen tegen hoge temperatuur;
 • De goede werking van de veiligheidsketens;
 • De deugdelijkheid van de verbindingen.

De metingen zullen in overleg tijdens kantooruren worden uitgevoerd.

Scope 12 inspectie inplannen

Heb je een Scope 12 inspectie nodig voor de verzekering en wil je deze door Omega Energietechniek laten uitvoeren? Neem dan contact op middels het inschrijfformulier! Je ontvangt vrijwel direct de offerte.

Word jij een van onze klanten? Graag maken wij kennis met je, bel ons op 088 – 2056 101!

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Scope inspecties

Wist je dat Omega Energietechniek ook gecertificeerd is voor Scope 8 en Scope 10 inspecties? Wij zijn dus het adres voor al je elektrotechnische inspecties!

Ook werken wij veelvuldig samen met installateurs. Wil je meer weten over onze samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan contact op met onze binnendienst!

Opleiding Scope 12

Inspecteur zonnepaneelinstallaties

Wist je dat je ook een opleiding tot Scope 12 Inspecteur kunt volgen bij Omega? Meer informatie over deze 4-daagse opleiding Scope 12 – Inspecteur  Zonnepaneelinstallaties vind je hier.

Scope 12 verplicht?

De verzekeraar kan een inspectie volgens Scope 12 verplicht stellen. De inspectie is volgens de wet (medio 2020) nog niet verplicht. Wij verwachten wel dat de scope 12 verplicht wordt. Dit komt doordat wij zien dat veel verzekeraars een rapportage volgens scope 12 verplicht stellen. Heb jij minder dan 40 panelen? Dan is de verzekeraar waarschijnlijk wat soepeler. Wij zien vaak dat een verzekeraar bij aantallen boven de 40 panelen een scope 12 rapportage verplicht stelt.