Scope 12 Zonnepanelen Inspectie

Een veilige installatie met de Scope 12 keuring

Bedrijven met zonnepanelen dienen in de meeste gevallen bij verzekeraars aan te tonen dat de PV-installatie veilig gemonteerd is. Door periodiek de PV-installatie te laten controleren door middel van een Scope 12 inspectie kan de veiligheid gewaarborgd worden. Hiermee zorg je voor een veilige werkomgeving voor jou en jouw werknemers en is het mogelijk om een verzekering af te sluiten.

Wat is een Scope 12 zonnepanelen inspectie?

Scope 12 is een complete inspectie van de zonnestroominstallatie. De inspectieregeling is in 2019 in het leven geroepen door aanhoudende problemen met de kwaliteit van zonnepaneelinstallaties. Waar voorheen een installatie op verschillende onderdelen en verschillende regels gecontroleerd werd, zijn deze regelingen in SCIOS Scope 12 samengevoegd tot één duidelijk format. Volgens de Scope 12 richtlijnen zijn er twee verschillende manieren van inspectie: De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Een EBI is noodzakelijk wanneer een installatie nooit eerder aan een Scope 12 inspectie onderworpen is. Daarna vindt om de 3 tot 5 jaar de Periodieke Inspectie plaats.

De installatie wordt gecontroleerd middels een visuele inspectie

Verschillende metingen en beproevingen worden uitgevoerd

Waarom een SCIOS Scope 12 inspectie?

Door de groeiende populariteit van zonnepanelen, worden steeds vaker installaties van slechte kwaliteit aangelegd. De slechte kwaliteit zorgt ervoor dat het brandrisico groter is, wat geregeld voor brandschade en ander overlast zorgt. Met de Scope 12 inspectieregeling wordt dit brandrisico tot het minimum beperkt en kan de veiligheid van de PV-installatie gewaarborgd worden. Daarnaast wordt de Scope 12 keuring vaak verplicht gesteld door verzekeraars bij installaties met meer dan 40 panelen.

Uitvoering Scope 12 zonnepanelen inspectie

De visuele inspectie Scope 12 wordt uitgevoerd met behulp van controlelijsten die gebaseerd zijn op de NEN 1010:2015+C1:2016, NEN 3140+A3:2019, SCIOS Technisch Document 18 (indien van toepassing) en NEN-EN-IEC 62446:2016/A1:2018.

Bij visuele inspectie van een installatie wordt nagegaan of:

 • De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is
 • De verschillende installatie delen eenduidig herkenbaar zijn
 • De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken
 • Het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen
 • De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn
 • De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld

Bij de SCIOS Scope 12 inspectie door meting en beproeving van een installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

 • De beschermingsleidingen en hun verbindingen;
 • De circuitimpedantie van het stroomstelsel;
 • De aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode (mits dit geen gevaar oplevert);
 • De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie;
 • De veilige scheiding van stroomketens;
 • De goede werking van aardlekbeveiligingen;
 • De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom;
 • De goede werking van beveiligingstoestellen tegen hoge temperatuur;
 • De goede werking van de veiligheidsketens;
 • De deugdelijkheid van de verbindingen.

De metingen zullen in overleg tijdens kantooruren worden uitgevoerd.

Scope 12 keuring

Na afloop van de Eerste Bijzondere Inspectie wordt een rapportage opgesteld door de inspecteur. In de rapportage worden de bevindingen van de inspectie vermeldt. Ook wordt duidelijk of de installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Mocht dit niet zo zijn, dan vindt een her-inspectie plaats nadat de bevindingen in de rapportage zijn doorgevoerd aan de installatie. Vervolgens kan een compleet rapport van de goedgekeurde installatie worden aangeboden aan de verzekeraar.

Bij de Periodieke Inspectie wordt vooral de conditie van de installatie beoordeeld. Hiervoor wordt wederom een rapportage opgesteld waarin de installatie wordt goedgekeurd of waarin punten worden opgenomen die hersteld dienen te worden aan de installatie.

Waarom kiezen voor Omega Energietechniek?

Omega Energietechniek is gecertificeerd inspectiebureau én grondlegger van Scope 12. Hiermee hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis om deskundige inspecties uit te voeren. Wij werken persoonlijk, betrokken en zetten graag dat stapje extra voor onze klanten.

Inplannen?

Heb je een Scope 12 inspectie nodig voor de verzekering en wil je deze door Omega Energietechniek laten uitvoeren? Vul het contactformulier in of bel naar 088 – 2056 101.

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Opleiding Scope 12

Inspecteur zonnepaneelinstallaties

Wist je dat je ook een opleiding tot Scope 12 Inspecteur kunt volgen bij Omega? Meer informatie over deze 4-daagse opleiding Scope 12 – Inspecteur  Zonnepaneelinstallaties vind je hier.

Scope 12 verplicht?

De verzekeraar kan een inspectie volgens Scope 12 verplicht stellen. De inspectie is volgens de wet (medio 2020) nog niet verplicht. Wij verwachten wel dat de Scope 12 verplicht wordt. Dit komt doordat wij zien dat veel verzekeraars een rapportage volgens Scope 12 verplicht stellen. Heb jij minder dan 40 panelen? Dan is de verzekeraar waarschijnlijk wat soepeler. Wij zien vaak dat een verzekeraar bij aantallen boven de 40 panelen een Scope 12 rapportage verplicht stelt.