Scope 12 keuring

Zorg met de Scope 12 inspectie voor een veilige installatie

Bedrijven met zonnepanelen dienen in de meeste gevallen bij verzekeraars aan te tonen dat de PV-installatie veilig gemonteerd is. Door periodiek de PV-installatie te laten controleren door middel van een Scope 12 inspectie kan de veiligheid gewaarborgd worden. Hiermee zorg je voor een veilige werkomgeving voor jou en jouw werknemers en is het mogelijk om een verzekering af te sluiten.

Wat is een Scope 12 keuring?

Scope 12 is een complete inspectie van de zonnestroominstallatie. De inspectieregeling is in 2019 in het leven geroepen door aanhoudende problemen met de kwaliteit van zonnepaneelinstallaties. Waar voorheen een installatie op verschillende onderdelen en verschillende regels gecontroleerd werd, zijn deze regelingen in SCIOS Scope 12 samengevoegd tot één duidelijk format. Volgens de Scope 12 richtlijnen zijn er twee verschillende manieren van inspectie: De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Een EBI is noodzakelijk wanneer een installatie nooit eerder aan een Scope 12 inspectie onderworpen is. Daarna vindt om de 3 tot 5 jaar de Periodieke Inspectie plaats.

De installatie wordt gecontroleerd middels een visuele inspectie

Verschillende metingen en beproevingen worden uitgevoerd

Waarom een SCIOS Scope 12 inspectie?

Door de groeiende populariteit van zonnepanelen, worden steeds vaker installaties van slechte kwaliteit aangelegd. De slechte kwaliteit zorgt ervoor dat het brandrisico groter is, wat geregeld voor brandschade en ander overlast zorgt. Met de Scope 12 inspectieregeling wordt dit brandrisico tot het minimum beperkt en kan de veiligheid van de PV-installatie gewaarborgd worden. Daarnaast wordt de Scope 12 keuring vaak verplicht gesteld door verzekeraars bij installaties met meer dan 40 panelen.

Uitvoering Scope 12 zonnepanelen inspectie

De visuele Scope 12 keuring wordt uitgevoerd met behulp van controlelijsten die gebaseerd zijn op de NEN 1010:2015+C1:2016, NEN 3140+A3:2019, SCIOS Technisch Document 18 (indien van toepassing) en NEN-EN-IEC 62446:2016/A1:2018.

Bij visuele inspectie van een installatie wordt nagegaan of:

 • De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is
 • De verschillende installatie delen eenduidig herkenbaar zijn
 • De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken
 • Het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen
 • De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn
 • De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld

Bij de SCIOS Scope 12 inspectie door meting en beproeving van een installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

 • De beschermingsleidingen en hun verbindingen;
 • De circuitimpedantie van het stroomstelsel;
 • De aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode (mits dit geen gevaar oplevert);
 • De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie;
 • De veilige scheiding van stroomketens;
 • De goede werking van aardlekbeveiligingen;
 • De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom;
 • De goede werking van beveiligingstoestellen tegen hoge temperatuur;
 • De goede werking van de veiligheidsketens;
 • De deugdelijkheid van de verbindingen.

De metingen zullen in overleg tijdens kantooruren worden uitgevoerd.

Scope 12 keuring

Na afloop van de Eerste Bijzondere Inspectie wordt een rapportage opgesteld door de inspecteur. In het rapport worden de bevindingen van de inspectie vermeldt. Ook wordt duidelijk of de installatie aan de Scope 12 eisen (veiligheid) voldoet. Mocht dit niet zo zijn, dan vindt een her-inspectie plaats nadat de bevindingen in de rapportage zijn doorgevoerd aan de installatie. Vervolgens kan een compleet rapport van de goedgekeurde installatie worden aangeboden aan de verzekeraar.

Bij de Periodieke Inspectie wordt vooral de conditie van de installatie beoordeeld. Hiervoor wordt wederom een rapportage opgesteld waarin de installatie wordt goedgekeurd of waarin punten worden opgenomen die hersteld dienen te worden aan de installatie.

Waarom kiezen voor Omega Energietechniek?

Omega Energietechniek is een gecertificeerd inspectiebureau én grondlegger van Scope 12. Vanzelfsprekend hebben wij dan ook de juiste kennis en ervaring in huis om deskundige inspecties uit te voeren. Wij werken persoonlijk, betrokken en zetten graag dat stapje extra voor onze klanten.

Scope 12 keuring kosten

Aangezien veel installaties van elkaar verschillen, zijn de Scope 12 keuring kosten niet direct aan te geven. De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal zonnepanelen en het aantal omvormers. Wij vragen je om die reden contact met ons op te nemen voor meer informatie hierover. Vul het contactformulier in of bel naar 088 – 2056 101. Overige vragen? Neem ook gerust contact met ons zodat we je op weg kunnen helpen.

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Opleiding Scope 12

Inspecteur zonnepaneelinstallaties

Wist je dat je ook een opleiding tot Scope 12 Inspecteur kunt volgen bij Omega? Meer informatie over deze 4-daagse opleiding Scope 12 – Inspecteur  Zonnepaneelinstallaties vind je hier.

Scope 12 verplicht?

De verzekeraar kan een inspectie volgens Scope 12 verplicht stellen. De inspectie is volgens de wet (medio 2020) nog niet verplicht. Sinds 2023 zijn veestallen wel verplicht om de Scope 12 keuring uit te laten voeren. Onze verwachting is dat dit voor meerdere bedrijven in de toekomst gaat gelden. Dit komt doordat wij zien dat veel verzekeraars een rapportage volgens Scope 12 verplicht stellen. Heb jij minder dan 40 panelen? Dan is de verzekeraar waarschijnlijk wat soepeler. Wij zien vaak dat een verzekeraar bij aantallen boven de 40 panelen een Scope 12 rapportage verplicht stelt.


Veelgestelde vragen

Hiernaast een greep uit de meest gestelde vragen over SCIOS Scope 12! Heb jij een vraag, maar die staat er niet tussen? Neem dan contact met ons op via 088-2056101 of via info@omega-energietechniek.nl

Is het onderhoud aan zonnestroominstallaties opgenomen in de Scope 12 keuring?

Nee, onderhoud is geen onderdeel van de Scope 12 inspectie. Tijdens de keuring wordt de elektrische installatie beoordeeld op kwaliteit en brandrisico. Eventuele defecten of montagefouten worden in kaart gebracht.

Waarom heb ik een Scope 12 keuring nodig?

Een Scope 12 keuring is vanaf 1 januari 2024 verplicht voor veestallen. Daarnaast stellen bijna alle verzekeraars de inspectie verplicht vanaf 50 of meer zonnepanelen. Zonder de keuring kun je geen polis afsluiten. Naast deze verplichtingen is het met oog op veiligheid en kwaliteitswaarborging altijd handig om een Scope 12 inspectie voor jouw bedrijf uit te laten voeren.

Wie mag een Scope 12 inspectie uitvoeren?

De SCIOS Scope 12 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven die SCIOS gecertificeerd zijn. Zowel het bedrijf als de inspecteur dient over het SCIOS certificaat te beschikken. Elk jaar vindt een audit plaats om de kwaliteit van de inspecteur en het bedrijf te waarborgen.

Zijn al jullie inspecteurs Scope 12 gecertificeerd?

Al onze inspecteurs die Scope 12 keuringen uitvoeren, zijn Scope 12 gecertificeerd.

Hoe vaak Scope 12 keuring?

Hoe vaak een periodieke Scope 12 keuring wordt uitgevoerd ligt aan de eisen die jouw verzekeraar stelt. Meestal is dit tussen de 3 en 5 jaar.

Hoelang duurt het voordat ik een rapportage ontvang?

Gemiddeld 3 tot 5 werkdagen. Onze inspecteurs proberen het rapport vaak voor het einde van de week op te leveren!

Kan ik zelf een Scope 12 keuring uitvoeren?

Het uitvoeren van een Scope 12 inspectie kan alleen als je SCIOS Scope 12 gecertificeerd inspecteur bent. Het is mogelijk om dit zelf te worden, door het volgen van onze Scope 12 opleiding. Het is een erg technische opleiding, dus dit is alleen mogelijk met genoeg elektrotechnische voorkennis. Ook kennis van de NEN 1010. NEN 3140 en Scope 8 is noodzakelijk.

Zijn jullie onafhankelijk?

Omega Energietechniek is een onafhankelijk inspectiebureau. Wil je meer over Omega weten? Kijk dan eens op de over ons pagina of neem contact op!

Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.