SCIOS Scope 8 Inspectie

Inspectie Elektrische Installatie

Je kunt een installatie laten inspecteren, zowel bij inbedrijf stelling als periodiek. Maar welke norm volg je dan? Pas je bijvoorbeeld de NEN 1010 toe of toch de NEN 3140? Of ga je een stapje verder en laat je een inspectie uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebureau?

Wat is een SCIOS scope 8 Inspectie?

De Scope 8 inspectie is gebaseerd op de inspectiemethodiek vanuit de NEN 3140. De scope 8 keuring heeft een preventieve aard. Het doel van de keuring is namelijk het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

Hoe gaan wij te werk tijdens het keuringstraject?

Persoonlijk, betrokken en net dat stapje extra. Zo gaan wij bij Omega Inspectie te werk. Daarom willen wij eerst samen met u een inspectieopname doen. Wij willen namelijk eerst inzicht in de elektrische installatie krijgen voordat wij de een inspectieplan opstellen.

Dit inspectieplan conform Scope 8 stellen wij samen op met de (installatie)verantwoordelijke, indien deze aanwezig is. Aan de hand van dit inspectieplan kunnen wij een helder en objectief advies geven over de uitvoering en inhoud van de inspectie. De uitvoering van de inspectie heeft als doel; een veilige installatie te waarborgen aan de gebruikers die ermee omgaan. Het is uiteraard ook mogelijk om een grote inspectie op te delen in drie of vier delen, zodat ook de kosten over een langere periode verdeeld worden.

Waarom een SCIOS scope 8 inspectie?

Er zijn verschillende redenen waarom je een SCIOS Scope 8 inspectie laat uitvoeren. Zo voorkom je mogelijke schade aan de installatie en het personeel, maar ook neemt de bedrijfszekerheid daarmee toe! Ook zorg je ervoor dat je elektrische installatie de wettelijke zorgplicht nakomt. Genoeg redenen om een SCIOS Scope 8 inspectie uit te voeren.

Uitvoering SCIOS scope 8 keuring

Tijdens de uitvoering van de scope 8 keuring doorlopen wij een aantal stappen:

 • Beoordeling tekeningen en documenten
 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
  • Aardleidingen
  • Aardpennen
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan

Rapportage SCIOS scope 8

Na afloop van elke NEN 3140 inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. Hieruit kunt u opmaken wat de algehele staat is van uw elektrische installatie en welke punten hersteld moeten worden.

Desgewenst verzorgt Omega Inspectie, naast een Scope 8 keuring ook een her-inspectie van de installatie tegen aantrekkelijke kosten, zodat u uiteindelijk een compleet rapport heeft welke u kunt aanbieden aan uw verzekeraar. Tevens voldoet u met deze inspecties aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Wanneer moet ik weer op voor de scope 8 Inspectie?

De gedane keuring is in de meeste gevallen tussen 3 en 5 jaar geldig, afhankelijk van de eisen van de verzekeraar. De geldigheid van de scope 8 keuring is afhankelijk van de staat van de installatie. De staat van de installatie wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem welke in de NEN 3140 staat. Niet geheel onbelangrijk! Ook speelt mee welke afspraken je met de verzekeraar hebt gemaakt.

Kosten scope 8 Inspectie

Op basis van diverse aspecten wordt een prijs berekend. Daarom willen wij je vragen om ons contactformulier in te vullen zodat wij de aanvraag kunnen doornemen. Uiteraard kunt is het ook mogelijk om ons te bellen en mailen over de kosten voor een SCIOS scope 8 inspectie! Wij zijn te bereiken via  088-2056101 of via [email protected]

Opleiding Scope 8 – Inspecteur laagspanningsinstallaties

Wist u dat u ook een opleiding tot Scope 8 Inspecteur kunt volgen bij Omega? Meer informatie over de 4-daagse opleiding Scope 8 – Inspecteur laagspanningsinstallaties vindt u hier.

Informatie aanvraag Scope 8 inspectie

Vul onderstaand formulier in en ontvang binnen enkele minuten een prijsindicatie per e-mail.