Inspectie zonnepanelen

Inspectie zonnepanelen nodig? Omega Training & Inspectie is al jaren leidend op het gebied van vakkundige inspecties op deze nieuwe energiecentrales.

Zonnepanelen zijn inmiddels ruim vertegenwoordigd in het straatbeeld. Helaas worden deze installaties vaak matig aangelegd, met alle gevaren van dien! Brand en elektrocutie komt helaas regelmatig voor, wij zien het helaas dagelijks. Laat Omega Training & Inspectie u helpen een veilige installatie te bereiken!

Tijdens een inspectie voorzien wij u van adviezen waar u wat mee kunt!

Inspectie Zonnepanelen – hoe precies?

Wist u dat er vele normen en richtlijnen van toepassing zijn op uw zonnepanelen? Niet alleen tijdens de installatie, maar ook bij het periodiek onderhoud!

Waar controleert Omega dan op tijdens de inspectie zonnepanelen? Wij zorgen ervoor dat uw installatie is geïnspecteerd conform de richtlijnen (NEN-normen en de eisen van de verzekering). Zo verlaat u toch met een geruster gevoel uw woning of bedrijf. Een inspectie van Omega biedt u dan ook een veilig gevoel!

Onderdelen van de inspectie zonnepanelen:

 • NEN 1010: de veiligheidsbepalingen van laagspanningsinstallaties;
 • NEN-EN-IEC 62446: de eisen voor het testen en inspecteren.

Inspectie Zonnepanelen – waar letten wij dan op?

Bij de installatie en onderhoud van de PV installaties als groene stroom energiebron zijn de volgende punten van belang;

 • De veiligheid van de geïnstalleerde installatie;
 • Duurzaamheid van de gebruikte materialen;
 • Betrouwbaarheid van de installatie;
 • Het belangrijkste aspect van de PV installatie, de efficiëntie en opbrengst van het geïnstalleerde PV systeem.

Om bovenstaande punten te kunnen borgen is een juiste en liefst een onafhankelijke inspectie en regelmatig onderhoud van groot belang.

Wat houdt de PV inspectie o.a. in?

 • Het controleren van de tekeningen en documenten;
 • Het visueel controleren van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten;
 • Het uitvoeren van elektrische metingen;
 • Het meten van de zonnestraling;
 • Het controleren van de optimale positie en hellingshoek van de PV panelen;

Aanvullend kan er thermografisch onderzoek plaatsvinden (aanbeveling)

De uitkomst van de inspectie wordt in een onafhankelijk rapport vastgelegd zodat u zeker weet dat de geleverde installatie aan de gestelde eisen en normen voldoet. Tevens kunt u indien gewenst dit rapport overleggen aan uw verzekering.

THERMOGRAFISCH ONDERZOEK

Het lijkt vanzelfsprekend dat de geleverd PV installatie het maximale rendement oplevert, maar alle verliezen en defecte cellen kunnen het rendement aanzienlijk verminderen.

Een van de manieren om dit te kunnen controleren is door middel van een thermografisch onderzoek. Hiermee kunnen wij defecte cellen en slechte verbindingen in het systeem zichtbaar maken, zonder de installatie uit te schakelen.

Wel is aan te bevelen om het thermografisch onderzoek uit te voeren op een onbewolkte of lichtbewolkte dag daar juist dan het grootste rendement, dus warmte, aanwezig is om ook de kleine defecten waar te kunnen nemen.

De temperaturen worden vergeleken met de specificaties van de componenten van de leverancier om zo te kunnen bepalen of deze niet afwijken  en onnodige veroudering en defecten tijdig te signaleren.

Tevens kan door middel van thermografisch onderzoek eventuele fabricage fouten worden opgespoord om zonodig aanspraak te kunnen maken op de garantie van de componenten.

Om het rendement van uw zonnepanelen zo hoog mogelijk te houden en defecten vroegtijdig te kunnen signaleren adviseren wij als onafhankelijk inspectiebureau de inspecties regelmatig te laten uitvoeren.

AANVRAGEN INSPECTIE ZONNEPANELEN

Wilt u uw zonnepanelen laten controleren om zo te zien of uw installatie brandveilig is en optimaal rendeert? Omega Training & Inspectie staat u graag bij!

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in