NEN 3140 inspecties

Vanuit de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet wordt geëist dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Ook moeten werkzaamheden aan of met deze installaties veilig uitgevoerd kunnen worden. In de NEN 3140 norm worden deze relevante eisen benoemd voor het werken met of aan elektrische laagspanningsinstallaties. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen is het verstandig om regelmatig NEN 3140 inspecties uit te laten voeren. Hiermee zorg je ervoor dat jij en je werknemers veilig aan elektrische installaties en met elektrische arbeidsmiddelen kunnen werken.

Welke NEN 3140 inspectie wil je laten uitvoeren?

Keuren Elektrische Arbeidsmiddelen NEN 3140
Inspectie Elektrische Installaties NEN 3140

NEN 3140 Keuren Elektrische Arbeidsmiddelen

Bij een NEN 3140 keuring van Elektrische Arbeidsmiddelen worden arbeidsmiddelen, zoals onder andere elektrisch gereedschap, aanhangwagens, boormachines, bouwladders en schaftwagens gecontroleerd op veiligheid. Tijdens de keuring wordt een visuele controle gedaan en een controle door meting op beproeving. Aan het einde van de dag ontvang je digitaal de rapportage. Mochten arbeidsmiddelen afgekeurd zijn, dan wordt dit direct door de inspecteur gemeld aan de installatieverantwoordelijke.

NEN 3140 Inspectie Elektrische Installaties

Je elektrische installatie keuren gebeurt met een NEN 3140 Inspectie Elektrische Installaties. Het goed onderhouden en inspecteren van de elektrische installaties binnen een bedrijf is goed voor de continuïteit. Met de (installatie)verantwoordelijke wordt een inspectieplan opgesteld, waarbij wij een helder en objectief advies geven over de inhoud van de inspectie en de uitvoering. Wij zorgen ervoor dat we tijdens de inspectie zo min mogelijk tot last zijn voor de werknemers. Aan het einde van de dag ontvang je een inspectierapport met hierin de bevindingen en eventueel punten die hersteld dienen te worden.

Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.