SCIOS Scope Opleidingen

Volg één van onze SCIOS Scope opleidingen om gecertificeerd inspecteur te worden. Omega Training geeft opleidingen tot SCIOS Scope 8 (Inspecteur Laagspanningsinstallaties), SCIOS Scope 10 inspecteur (Elektrisch materieel inspecteren op brandrisico) en SCIOS Scope 12 (Inspecteur Zonnepaneelinstallaties).

Welke Scope opleiding wil jij volgen?

Opleiding

SCIOS Scope 8

Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Opleiding

SCIOS Scope 10

Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel

Opleiding

SCIOS Scope 12

Veiligheidsinspecties Zonnepanelen

SCIOS Scope

Het SCIOS systeem is in het leven geroepen als kwaliteitsborging voor het inspecteren en onderhouden van technische installaties. De inspectiemarkt in Nederland is namelijk open, waardoor het erg lastig is er achter te komen of een installateur of inspecteur vakbekwaam is. Door het kwaliteitssysteem van SCIOS is het veel makkelijker voor installatie-eigenaren, inspectie- en installatiebedrijven om een gecertificeerd inspectiebedrijf te vinden. Het kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. In dit reglement zijn de regels voor certificatie van bedrijven beschreven. Ook is vastgelegd aan welke eisen personen die werkzaam zijn bij bedrijven moeten voldoen, wat betreft opleiding en ervaring

SCIOS Scope 8 opleiding

Inspecteur Laagspanningsinstallaties

Via deze SCIOS Scope 8 opleiding word je uitgebreid voorbereid op het examen, waarbij je aantoont zelfstandig inspecties uit te kunnen voeren aan, met en nabij laagspanningsinstallaties. Ook kun je laten zien dat je voldoet aan de theoretische kennis en praktische vaardigheden van meetinstrumenten. Zo ben je in staat om zelfstandig meetresultaten uit te lezen en elektrische installaties te beoordelen.

De opleiding tot Inspecteur Laagspanning Scope 8 (NEN-EN 50110 & NEN 3140) duurt in totaal 4 dagen. Tijdens deze opleiding ben je ongeveer 2 dagen bezig met theorie en 2 dagen met metingen en beproevingen in ons praktijkcentrum. Zo wordt niet alleen je theoretische kennis vergroot, ook je praktische vaardigheden met meetinstrumenten komen aan bod.

Opfriscursus Scope 8

Kun je wel weer wat verdiepende kennis over Scope 8 gebruiken? Of lukt het niet om je Scope 8 examens te halen? Volg onze Scope 8 opfriscursus. We nemen je mee langs de belangrijkste onderwerpen van Scope 8, zowel theorie als praktijk.

SCIOS Scope 10 opleiding

Inspectie van Elektrisch Materieel op Brandrisico

Ondeugdelijke elektrische installaties en daarop aangesloten apparaten zijn een belangrijke oorzaak van brand bij bedrijven. Elektra behoort namelijk tot de top 3 van brandoorzaken! Deze branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. De verzekeraars gaan daarom hogere eisen stellen aan de brandveiligheid van elektrotechnische installaties. Een inspectie volgens de NEN 3140 is namelijk onvoldoende om alle risico’s van een elektrische installatie en apparaten vast te stellen.

Om het brandrisico te kunnen inspecteren is dus een nieuwe norm nodig. In samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche is daarom de NTA 8220 ontwikkeld. SCIOS heeft daarom een specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico uitgebracht, genaamd Scope 10. Omega Training leert je in 3 dagen elektrisch materieel te inspecteren op brandrisico.

SCIOS Scope 12 opleiding

Veiligheidsinspectie zonnepaneelinstallaties

De nieuwe inspectieregeling voor zonnepaneel-installaties, de SCIOS Scope 12 Inspectieregeling, wordt de standaard. Verzekeraars eisen steeds vaker een opleverinspectie voor een zonnepaneel-installatie, omdat de risico’s en de schades als gevolg van fouten in de installaties steeds groter worden. Daarnaast zien we te vaak bij opleverinspecties dat er (brand)gevaarlijke situaties worden aangetroffen. Daarom is er nu de opleiding Scope 12 Veiligheidsinspectie Zonnepaneelinstallaties!

Na afronding van deze opleiding en het slagen voor het examen kan je verder aan de slag met je kwaliteitsmanagement systeem en de toetsing daarvan door een Certificerende Instelling. Na het afronden van de praktijk- en bedrijfsaudit door deze certificerende instelling zijn jullie officieel gecertificeerd om deze inspecties te mogen uitvoeren!

Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.