Energieopslag is de toekomst

De energietransitie is in volle gang. Zonnepanelen sieren inmiddels één derde van de daken in Nederland en hernieuwbare energiebronnen worden steeds belangrijker in ons streven naar een duurzame toekomst. Zonnepanelen waren een geweldige stap in de richting van een groenere wereld, maar zijn eigenlijk maar slechts een deel van de puzzel. De volgende stap in energietransitie is energieopslag. Net zoals zonnepanelen, zal energieopslag waarschijnlijk een enorme groei doormaken. Hierbij is het cruciaal dat we de lessen van het verleden niet vergeten om de veiligheid en effectiviteit te waarborgen.

De opkomst van zonnepanelen

Toen zonnepanelen voor het eerst op de markt kwamen, waren ze relatief duur en de vraag was beperkt. Dit veranderde echter snel toen de technologie verbeterde en de kosten daalden. De vraag steeg explosief, wat leidde tot een snelle uitrol van zonnepanelen over de hele wereld. Maar deze snelle groei had een keerzijde. Veel installaties werden uitgevoerd zonder de benodigde kennis en ervaring, wat resulteerde in fouten en veiligheidsrisico’s.

Nu, jaren later, zien we nog steeds de gevolgen van deze haastige implementatie: slecht functionerende systemen, brandgevaar door slechte bekabeling en niet-naleving van veiligheidsnormen. Deze problemen benadrukken het belang van zorgvuldige planning, opleiding en kwaliteitscontrole in de uitrol van nieuwe technologieën.

Energieopslag is de toekomst

Energieopslag biedt de mogelijkheid om de inconsistenties van hernieuwbare energiebronnen te overbruggen. Zonne- en windenergie zijn afhankelijk van weersomstandigheden en bieden niet altijd een constante stroom van energie. Met effectieve energieopslag kunnen we de energie opslaan wanneer de zon schijnt en de wind waait, en deze gebruiken wanneer de vraag hoog is of de opwekking laag.

Een van de belangrijkste voordelen van energieopslag is de stabiliteit die het aan het elektriciteitsnet kan bieden. Door de pieken en dalen in zowel energieproductie als -vraag op te vangen, zorgt energieopslag voor een stabieler en betrouwbaarder netwerk. Dit helpt niet alleen om stroomstoringen te voorkomen, maar vermindert ook de noodzaak voor dure en vervuilende piekcentrales.

Daarnaast maakt energieopslag efficiënter gebruik van hernieuwbare energie mogelijk. Door overtollige energie op te slaan die anders verloren zou gaan, kunnen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder verminderen. Dit draagt bij aan een duurzamer energiesysteem en helpt de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Op de lange termijn kunnen energieopslagsystemen ook kosteneffectief zijn. Ze kunnen niet alleen de noodzaak voor piekcentrales verminderen, maar ook het bestaande netwerk optimaler benutten, wat leidt tot lagere kosten voor zowel consumenten als energieleveranciers.

Energieopslag in stroomversnelling

Door de afschaffing van de salderingsregeling, de invoering van terugleverkosten en het niet kunnen krijgen van grotere netaansluitingen zullen energieopslagsystemen sneller aan hun opmars beginnen. Voorheen konden pandeigenaren de stroom die ze met hun zonnepanelen opwekten en aan het net terugleverden, volledig salderen met de stroom die ze van het net afnamen. Dit maakte zonnepanelen financieel aantrekkelijk. Met de afschaffing van deze regeling en de invoering van kosten voor het terugleveren van energie, wordt het financieel minder voordelig om opgewekte stroom aan het net te leveren. Door een energieopslagsysteem (EOS) aan te schaffen, kan de zonne-energie opgeslagen worden en hoeft het niet teruggeleverd te worden. Op deze manier ben je minder afhankelijk van het energienet en de bijbehorende kosten. Het biedt de mogelijkheid om volledig zelfvoorzienend te worden en maximale financiële voordelen uit de eigen opwekking te halen.

Maar eigenlijk is er nu een veel grotere beweging aan de gang. De voornaamste toepassing waardoor de vraag naar EOS momenteel zoveel stijgt is het feit dat bedrijven geen verzwaring meer krijgen door netcongestie. Veel bedrijven willen bijvoorbeeld een 3x 250A-aansluiting, in plaats van een 3x80A, maar krijgen deze niet van de netbeheerder. Doordat bedrijven toch willen groeien, kiezen zij voor energieopslagsystemen die ze met hun huidige aansluiting ’s nachts en eventueel met zonne-energie overdag kunnen opladen. Met die opgeslagen energie kunnen zij energiepieken boven de capaciteit van hun aansluiting opvangen.

Lessen uit het verleden

Net zoals bij zonnepanelen, staan we nu aan de vooravond van een potentiële explosieve groei in energieopslagtechnologie. Om de fouten uit het verleden te vermijden, moeten we enkele belangrijke stappen nemen. Ten eerste is het van essentieel belang dat installateurs van energieopslagsystemen goed opgeleid zijn. Dit vermindert de kans op installatiefouten en verhoogt de veiligheid.

Daarnaast moeten energieopslagsystemen, vooral die met lithium-ion batterijen, voldoen aan strikte veiligheidsnormen om risico’s zoals brand te minimaliseren. Overheden en regelgevende instanties moeten duidelijke richtlijnen en regelingen opstellen voor de installatie en het onderhoud van deze systemen. Consumenten moeten geïnformeerd worden over de voordelen en potentiële risico’s van energieopslag, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Voorop in veiligheid

Energieopslag heeft het potentieel om de energietransitie naar een duurzamere toekomst aanzienlijk te versnellen. Door te leren van de ervaringen met zonnepanelen, kunnen we ervoor zorgen dat de uitrol van energieopslag niet alleen snel, maar ook veilig en effectief is. Omega Energietechniek zet hierin de eerste stappen door een EOS cursus aan te bieden. Bovendien voeren we gesprekken over nieuwe inspectiemethodieken en veiligheidsnormen om te zorgen dat we goed voorbereid aan deze transitie in Nederland beginnen. Alleen dan kunnen we volledig profiteren van de voordelen van deze veelbelovende technologie en een stabiele, duurzame energietoekomst realiseren.

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.