De nieuwe NEN1010:2015 is niet zoals verwacht per 1 juli 2016 aangewezen in het Bouwbesluit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft om onbekende redenen deze datum niet gehaald. Als eerstvolgende datum wordt 1 januari 2017 genoemd.

Dit betekent voor installerend Nederland dat de overgangstermijn met de oude NEN1010:2007 gehandhaafd blijft. Beide normen mogen gebruikt worden, uiteraard dient er afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te zijn welke norm toegepast gaat worden.

Het uitstel komt tegelijkertijd met de aankondiging van NEN dat de eerste wijzigingen in de NEN1010:2015 voorbereid worden. In MAG1010, het elektrotechnisch magazine van NEN, uitgave 05/2016 wordt gemeld dat er meer helderheid komt in het aansluiten van PV-installaties en over het aansluiten van éénfase eindgroepen achter een 4-polige aardlekschakelaar.

Feitelijk wordt het aansluiten van een PV-installatie achter een aparte groep verplicht en is er straks geen uitzondering meer die toestaat om een PV-installatie op een eindgroep te plaatsen waarop andere verbruikers zijn aangesloten.

Over het verbod in de NEN1010:2015 art. 531.2 om éénfase eindgroepen achter een 4-polige aardlekschakelaar te plaatsen is veel discussie ontstaan. Dit was enerzijds vanwege het hoge theoretische karakter en de te verwaarloze kans op letsel en anderzijds door de grote impact op bestaande installatieconcepten waar deze opstelling veelvuldig wordt toegepast. De verplichting wordt naar verwachting gewijzigd in een aanbeveling, de exacte tekst moet nog vastgesteld worden. De installateur dient dan in het ontwerp rekening te houden met mogelijk gevaar indien achter een 4-polige aardlekschakelaar, éénfase eindgroepen met gelijkwaardige capacitieve belastingen aangesloten zijn. Bij een dergelijke belasting is het af te raden om een 4-polige aardlekschakelaar te plaatsen.

De installateur mag deze aanbeveling niet zomaar naast zich neerleggen. Hij wordt door de norm gewezen op mogelijk gevaar door letsel en dient hier naar te handelen. Mocht het tot letsel leiden, en in het extreme geval voor de rechter komen, dan kan de installateur zich niet verschuilen achter de norm.

bron: nen.nl

NEN1010:2015 Bij Omega Training & Inspectie

Omega Training & Inspectie organiseert ook dit najaar het seminar ‘NEN1010:2015 toegepast op PV Installaties’. Inschrijven kan door hier te klikken!

Allart de Jong
Allart de Jong
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.