Ingrijpende wijzigingen in technische documenten SCIOS Scope 8, Scope 9 en Scope 12

De vergaderingen van het College van Deskundigen en het SCIOS-bestuur van 30 september en 14 oktober jl. hebben geleid tot herzieningen in een aantal technische documenten. Deze ingrijpende wijzigingen zullen met name gelden voor het Technische Document 12 (TD12) en het Technische Document 18 (TD18) en zijn van toepassing op zowel SCIOS Scope 8, Scope 9 als Scope 12. In dit artikel zoomen we hier graag verder op in!

Wijzigingen TD12: Scope 8 EBI en SCIOS Scope 8 PI

Het Technische Document 12 is van toepassing op SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9 inzake de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Met de herzieningen van dit document is deze nu verrijkt met SCIOS Scope 8 EBI (Eerste Bijzondere Inspectie), die conform NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204 wordt uitgevoerd. De huidige Scope 8 gaat daarbij nu SCIOS Scope 8 Periodieke Inspectie (PI) heten en is reeds verwerkt in TD12.

De Scope 8 EBI wordt beschouwd als nieuwe scope voor opleveringsinspectie en wordt voor ingebruikname van een elektrische installatie uitgevoerd. Daarnaast kan deze ingezet worden om de installatiekwaliteit te controleren voorafgaand het betrekken van bijvoorbeeld een bestaand huurpand. Voor de Scope 8 PI zullen er verder geen inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden en zal zich dan ook blijven richten op de periodieke controle van de veiligheid van elektrische installaties.

Gevolgen voor de Scope 8 inspecteur

Daar waar er voor SCIOS Scope 8 PI niets wijzigt, zal er voor SCIOS Scope 8 EBI een opleiding en examen georganiseerd worden. Inspecteurs dienen deze eerst te behalen voordat zij hiervoor bevoegd verklaard kunnen worden.

SCIOS Scope 8

Wijzigingen TD18

Het Technische Document 18 is van toepassing op Scope 12 en aangepast naar aanleiding van een evaluatie waarin praktijkervaringen met inspecties van zonnestroominstallaties zijn onderzocht. De voornaamste wijzigingen hierin betreffen naast de werkwijze voor omgang met stekercombinaties van verschillende fabrikanten ook niet-zichtbare delen van zonnestroominstallaties. Gedetailleerde en sluitende documentatie (denk hierbij aan bijvoorbeeld foto’s) van de installatiewerkzaamheden en componenten van de niet-zichtbare installatiedelen zijn noodzakelijk om de installatie ‘zonder constateringen’ af te kunnen melden.

Meer informatie

Heb je na het lezen van dit artikel vragen voor ons? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen je graag verder!

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.