Agro Elektra inspectie

Heb je een agrarisch bedrijf? Dan is het erg belangrijk om periodiek een Agro Elektra Inspectie uit te laten voeren. Een Agro Elektra inspectie zorgt ervoor dat je de brandveiligheid binnen jouw bedrijf verhoogd. Dit is erg belangrijk in de agrarische sector aangezien de meeste brandschades op agrarische bedrijven ontstaan door een defect in de elektrische installatie. Wij van Omega Energietechniek kunnen jouw Agro Elektra inspectie uitvoeren op een betrouwbare en veilige manier. Doordat we gecertificeerd zijn volgens Scope 8 en 10 van SCIOS, zijn wij bevoegd om jouw Agro Elektra inspecties uit te voeren.

Waarom een Agro Elektra inspectie uitvoeren?

Door toenemende automatisering en mechanisering wordt steeds meer gevraagd van een elektrische installatie. Regelmatig onderhoud door een specialist als Omega Energietechniek verkleint de kans op bijvoorbeeld kortsluiting en oververhitting. Bovendien geldt dat elk bedrijf zijn elektrische installatie regelmatig moet laten controleren. Dit is bepaald in de eisen van de NEN-3140 en de NEN-1010. Ook stellen verzekeraars eisen aan de kwaliteit van jouw elektrische installatie.

Hoe groot is een Agro Elektra inspectie?

De Agro Elektra Inspectie richt zich op die onderdelen van jouw installatie die de grootste risico’s voor brand of elektrocutie vormen. De Agro Elektra Inspectie is minder uitgebreid dan de NEN 3140-inspectie en is daardoor goedkoper. De Agro Elektra Inspectie heeft geen wettelijke grondslag, maar voldoet wel aan de eisen die Interpolis en Avéro Achmea stellen aan jouw elektrische installatie. De inspectie is opgebouwd uit:

  • beoordeling van de elektrotechnische tekeningen;
  • visuele inspectie;
  • meting en beproeving;
  • thermografisch onderzoek;
  • rapportage van de bevindingen;
  • Hoe vaak een Agro Elektra Inspectie.

Naast dat het voor de verzekeraar belangrijk is om een inspectie uit te laten voeren, is deze inspectie ook belangrijk voor jezelf. Is brandschade in jouw bedrijf ook één van jouw grootste nachtmerries?  Om die reden adviseren je om de Agro Elektra Inspectie elke drie jaar te laten uitvoeren. Zo kan je met een veilig gevoel jouw werkzaamheden blijven uitvoeren.

Wat zijn de kosten?

Aan een Agro Elektra inspectie hangt een variabel prijskaartje. Daarom lichten we hieronder de prijzen uit, zodat je een beeld hierbij hebt. Let op: de prijzen zijn exclusief BTW. Voor glastuinbouw zijn de prijzen exclusief belichtingsinstallatie.

Totale bedrijfsoppervlakte op één locatie. Prijs per locatie:

  • Minder dan 4.000 m2: € 595
  • Tussen de 4.000 m2 en 8.000 m2: € 895
  • Meer dan 8.000 m2: € 1195

Goed om te weten: bedrijven die naast elkaar liggen, maar een aparte elektrische installatie (hoofdverdeler) hebben, zien wij als een aparte locatie. Wil je een keuring voor meerdere locaties bestellen? Geef dan per locatie de juiste bedrijfsoppervlakte toe.

Meer weten over Agro Elektra inspectie?
Wil je ook graag een Agro Elektra Inspectie laten uitvoeren? Of heb je nog vragen over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op via ons telefoonnummer  088-2056101.

Meer info over de kosten?

Vul onderstaand formulier in en ontvang direct uw prijs per e-mail

Stap 1 van 2

  • 0,00 €