Waarom is het zo belangrijk om ladders, trappen en rolsteigers te keuren volgens NEN 2484?

Bij werkzaamheden op hoogte worden ladders, trappen en rolsteigers gebruikt. Omdat het werk aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, is het belangrijk dat het klimmateriaal altijd goed op orde en veilig is. De veiligheid van ladders, trappen en rolsteigers is daarom vastgelegd in de NEN 2484 norm  Niet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen kan namelijk tot levensbedreigende situaties leiden.  

NEN 2484 ladders en trappen

Vanuit de Arbowetgeving is het verplicht om klimmateriaal te keuren. De NEN 2484 is de norm die hier het beste op aansluit. Hierin is de veiligheid van ladders en trappen vastgelegd en staat beschreven waar het materiaal minimaal aan moeten voldoen voordat deze in gebruik genomen worden. Onder deze norm valt al het draagbare klimmateriaal. Denk hierbij aan trappen (in alle vormen) en ladders die verplaatsbaar zijn.

Cursus Ladders en Trappen

Eisen die de norm o.a. stelt

  • De ladder of trap moet stabiel zijn en mag niet verschuiven tijdens gebruik.
  • De ladder of trap moet voldoende draagkracht hebben om het gewicht van de gebruiker en eventuele gereedschappen te kunnen dragen.
  • De ladder of trap moet voldoende grip bieden om daarmee uitglijden te voorkomen.
  • De ladder of trap moet voldoende hoog zijn voor het bereiken van de werkplek, maar mag niet te hoog zijn om veilig gebruik te garanderen.
  • De ladder of trap moet regelmatige inspectie ondervinden om schade en slijtage te herkennen

Consequenties van het niet-naleven

Het niet-naleven van de NEN 2484 norm kan leiden tot ernstige gevolgen die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan glijpartijen door onvoldoende grip. Daarbuiten kan het niet naleven van deze norm leiden tot aansprakelijkheidskwesties en boetes. Dit zorgt indirect voor reputatieschade. 

Keuring trappen en ladders laten uitvoeren

Voor een keuring van ladders en trappen ben je bij Omega aan het juiste adres. Tijdens de inspectie voeren we eerst een visuele controle uit, waarna de algemene inspectiepunten per onderdeel worden bekeken.

Cursus voor het zelfstandig klimmateriaal keuren

Alvorens je zelfstandig klimmateriaal mag keuren, dien je hiervoor eerst een cursus NEN 2484 te volgen. Tijdens deze cursus word je via een praktische wijze opgeleid tot ‘Erkend Keurmeester Klimmateriaal’. Na afloop hiervan ben je dan ook bevoegd voor zowel het keuren van ladders, trappen en rolsteigers voor je eigen organisatie, als het (extern) uitvoeren van klimmaterieel keuringen voor derden. Bekijk onze trainingspagina of neem voor meer informatie contact met ons op.

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.