Scope 12 keuring Friesland

Ben je op zoek naar een Scope 12 keuring Friesland en wil je dit laten uitvoeren door een betrouwbaar en ervaren bedrijf? Omega Energietechniek helpt je graag op weg! Wij zijn een gecertificeerd inspectiebureau en daarnaast grondlegger van Scope 12. Hierdoor beschikken wij over zowel de juiste kennis als ervaring om deskundige inspecties uit te voeren. Op deze pagina vertellen we je hier graag meer over!

Waarom een Scope 12 keuring Friesland?

Vanwege de toenemende populariteit van zonnepanelen, zien we steeds vaker dat zonnepaneelinstallaties niet goed worden aangelegd. Door deze gebrekkige kwaliteit wordt het risico op brand vergroot, wat regelmatig leidt tot schade en andere problemen. Door te voldoen aan de Scope 12 inspectieregeling wordt naast het verminderen van deze risico’s tegelijkertijd ook de veiligheid van de zonnestroominstallatie gewaarborgd. Daarbij stellen verzekeraars vaak de Scope 12 inspectie verplicht voor installaties die meer dan 40 zonnepanelen bevatten. 

Een Scope 12 Periodieke Inspectie vindt plaats om de 3 tot 5 jaar. Heeft jouw installatie nog nooit eerder een scope 12 keuring ondervonden? Dan is eerst de scope 12 EBI (Eerste Bijzondere Inspectie) noodzakelijk. 

De installatie wordt gecontroleerd middels een visuele inspectie

Verschillende metingen en beproevingen worden uitgevoerd

Uitvoering van de keuring

De visuele Scope 12 keuring wordt uitgevoerd met behulp van diverse controlelijsten die gebaseerd zijn op de NEN 1010:2015+C1:2016, NEN 3140+A3:2019, SCIOS Technisch Document 18 (indien van toepassing) en NEN-EN-IEC 62446:2016/A1:2018. Tijdens deze visuele inspectie worden de volgende zaken nagegaan:

 • Of de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en voorzien zijn van de juiste informatie;
 • Of de verschillende installatiedelen eenduidig te herkennen zijn;
 • Of de eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
 • Of het elektrisch materieel (ten minste) in overeenstemming is met de installatie-eisen;
 • Of de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn;
 • Of de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld.

Door meting en beproeving (SCIOS Scope 12 inspectie) van een installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

 • De beschermingsleidingen en hun verbindingen;
 • De circuitimpedantie van het stroomstelsel;
 • De aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode (mits dit geen gevaar oplevert);
 • De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie;
 • De veilige scheiding van stroomketens;
 • De goede werking van aardlekbeveiligingen;
 • De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom;
 • De goede werking van beveiligingstoestellen tegen hoge temperatuur;
 • De goede werking van de veiligheidsketens;
 • De deugdelijkheid van de verbindingen.

De metingen zullen in overleg tijdens kantooruren worden uitgevoerd.

Met welke kosten krijg je te maken?

Het is door de verscheidenheid aan installaties voor ons niet mogelijk om vooraf al aan te geven met welke kosten je te maken zult krijgen bij de Scope 12 keuring Friesland. Dit is namelijk afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid zonnepanelen en het aantal omvormers. Alvast meer informatie hierover ontvangen? Neem contact met ons op! 

Scope 12 keuring Friesland door Omega Energietechniek

Ben je geïnteresseerd in het laten uitvoeren van onze scope 12 keuring? Wacht dan niet langer en neem direct contact met ons op. Bel naar 088 2056 101 of stuur een mail naar info@omega-energietechniek.nl. Onze medewerkers doen hun uiterste best om je hier vervolgens zo goed mogelijk mee verder te helpen!

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in


Veelgestelde vragen

Hiernaast een greep uit de meest gestelde vragen over SCIOS Scope 12! Heb jij een vraag, maar die staat er niet tussen? Neem dan contact met ons op via 088-2056101 of via info@omega-energietechniek.nl

Is het onderhoud aan zonnestroominstallaties opgenomen in de Scope 12 keuring?

Nee, onderhoud is geen onderdeel van de Scope 12 inspectie. Tijdens de keuring wordt de elektrische installatie beoordeeld op kwaliteit en brandrisico. Eventuele defecten of montagefouten worden in kaart gebracht.

Waarom heb ik een Scope 12 keuring nodig?

Een Scope 12 keuring is vanaf 1 januari 2024 verplicht voor veestallen. Daarnaast stellen bijna alle verzekeraars de inspectie verplicht vanaf 50 of meer zonnepanelen. Zonder de keuring kun je geen polis afsluiten. Naast deze verplichtingen is het met oog op veiligheid en kwaliteitswaarborging altijd handig om een Scope 12 inspectie voor jouw bedrijf uit te laten voeren.

Wie mag een Scope 12 inspectie uitvoeren?

De SCIOS Scope 12 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven die SCIOS gecertificeerd zijn. Zowel het bedrijf als de inspecteur dient over het SCIOS certificaat te beschikken. Elk jaar vindt een audit plaats om de kwaliteit van de inspecteur en het bedrijf te waarborgen.

Zijn al jullie inspecteurs Scope 12 gecertificeerd?

Al onze inspecteurs die Scope 12 keuringen uitvoeren, zijn Scope 12 gecertificeerd.

Hoe vaak Scope 12 keuring?

Hoe vaak een periodieke Scope 12 keuring wordt uitgevoerd ligt aan de eisen die jouw verzekeraar stelt. Meestal is dit tussen de 3 en 5 jaar.

Hoelang duurt het voordat ik een rapportage ontvang?

Gemiddeld 3 tot 5 werkdagen. Onze inspecteurs proberen het rapport vaak voor het einde van de week op te leveren!

Kan ik zelf een Scope 12 keuring uitvoeren?

Het uitvoeren van een Scope 12 inspectie kan alleen als je SCIOS Scope 12 gecertificeerd inspecteur bent. Het is mogelijk om dit zelf te worden, door het volgen van onze Scope 12 opleiding. Het is een erg technische opleiding, dus dit is alleen mogelijk met genoeg elektrotechnische voorkennis. Ook kennis van de NEN 1010. NEN 3140 en Scope 8 is noodzakelijk.

Zijn jullie onafhankelijk?

Omega Energietechniek is een onafhankelijk inspectiebureau. Wil je meer over Omega weten? Kijk dan eens op de over ons pagina of neem contact op!

Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.