Veilige arbeidsmiddelen

Het komt nog wel eens voor dat werknemers ten onrechte denken dat zij werken met goedgekeurde arbeidsmiddelen. Wanneer een keurmeester de arbeidsmiddelen heeft goedgekeurd, gaat de werknemer er vaak al vanuit dat zij aan de Arbowet voldoen. Vaak is dit niet helemaal het geval. Het arbeidsmiddel moet namelijk ook geschikt zijn voor het gebruik.

Is het arbeidsmiddel geschikt?

Om te weten of het apparaat geschikt is kijkt men naar de omstandigheden waaronder het arbeidsmiddel gebruikt wordt. Denk hierbij aan de op de arbeidsplaats aanwezige risico’s en met de gevaren die hier door het gebruik ervan kunnen worden toegevoegd. Het apparaat mag dan ook alleen gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor het bestemd is. Zoals Artikel 7.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit omschrijft; bij de keuze van het arbeidsmiddel moet rekening worden gehouden met de uit de risico-inventarisatie en -evaluatie gebleken specifieke kenmerken van de arbeid.

Voorbeeld

Een goedgekeurde en nieuwe haakse slijper kan door de werkgever beschikbaar worden gesteld aan een stratenmaker. De stratenmaker schiet uit bij het doorslijpen van een stoeptegel, wat leidt tot letsel. Achteraf blijkt dat de haakse slijper niet geschikt was voor de werkzaamheden die verricht werden. De uitspraak van de kantonrechter is dat een arbeidsmiddel geen gevaar voor de veiligheid mag opleveren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de (technische) veiligheid van het arbeidsmiddel. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het ervaringsfeit dat werknemers niet altijd de noodzakelijke voorzichtigheid betrachten. In dit geval was de werkgever op de hoogte van de werkzaamheden en heeft geen passend middel beschikbaar gesteld aan de werknemer. Door een haakse slijper te gebruiken die eigenlijk niet bedoelt is voor het doorslijpen van tegels, is de stratenmaker uitgeschoten en heeft letsel opgelopen

Hoewel de haakse slijper zelf deugdelijk en goedgekeurd was, concludeerde de rechter dat, gelet op de omstandigheden, het niet geschikt was voor het uitvoeren van het werk. Dit houdt in dat de werkgever aansprakelijk is voor de (immateriële) schade en dus niet heeft voldaan aan het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In de cursus NEN 3140 Keurmeester Arbeidsmiddelen leer je alles over dit soort onderwerpen, zodat op een veilige manier de arbeidsmiddelen binnen een bedrijf in gebruik worden genomen.

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.