Scope 10 en Scope 12 verplicht voor veestallen vanaf 2024

Veestallen zijn steeds vaker voorzien van zonnestroominstallaties. Zo is het namelijk bijzonder interessant om als boerenbedrijf je eigen energie op te wekken met behulp van zonnepanelen. Echter hebben dit soort installaties niet alleen maar voordelen. In het verleden zijn er al meerdere veestallen in rook opgegaan. Hierdoor is een groot aantal dieren om het leven gekomen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft om die reden vanaf 1 januari 2024 het voornemen om de SCIOS Scope 10 en SCIOS Scope 12 keuring wettelijk verplicht te stellen voor veestallen. Naar aanleiding van het rapport over stalbranden vanuit de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (gepubliceerd op 24 maart 2021) komt het Ministerie van LNV met maatregelen om de veiligheid hiervan te vergroten. Voorheen was het voornemen om dit vanaf 2023 verplicht te stellen, maar deze datum is verplaatst naar 2024.

Het voorkomen van een stalbrand vergt veel deskundigheid

Uit het rapport blijkt dat er in de periode van 2012 tot en met eind 2020 bijna 1,3 miljoen dieren zijn gestorven als gevolg van stalbranden. Dit aantal neemt toe en daarom vindt de Onderzoeksraad dat we deze ontwikkeling moeten keren. Zij achten het dan ook nodig om op een andere manier naar de veehouderij in Nederland te kijken. De brandveiligheidsrisico’s komen mede voort uit de manier waarop de dieren in de intensieve veehouderij gehuisvest worden: vaak in steeds groter wordende aantallen en in gesloten stallen zonder enige vluchtmogelijkheden. Grotere veehouderijen worden daarnaast steeds meer uitgerust met technische installaties die extra brandveiligheidsrisico’s met zich mee brengen. Dit vergt meer deskundigheid van veehouders op het gebied van veiligheidsmanagement.

stalbranden veestallen

Maatregelen in de vorm van Scope 10 en Scope 12

Eén van de genoemde maatregelen vanuit het ministerie is de verplichting tot periodieke elektrakeuring. Dit moet gelden voor alle inpandige elektra en zonnestroominstallaties volgens de best beschikbare norm en wordt daarbij gespecificeerd als het strengst en meest uitgebreid.

Het voornemen van het Ministerie is om de Scope 10 en Scope 12 keuring van risicovolle veestallen na 3 jaar te verplichten. Voor andere stallen geldt een tijd van 5 jaar. Om de onderhoudstoestand van elektrische installaties te beoordelen zullen in de tussenliggende jaren periodiek visuele inspecties worden uitgevoerd. Het SCIOS-portaal zal hierbij worden ingezet om toezicht te houden op het naleven van deze keuringsverplichting.

Scope 10 inspectie

Scope inspectie door Omega Energietechniek

Ben je eigenaar van een veestal en wil je direct weten wat wij voor jou zouden kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden! Wij helpen graag mee om de brandveiligheidsrisico’s in kaart te brengen, om deze zo tot het minimum te reduceren.

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.