Nieuwe NEN 1010 norm

De NEN 1010 norm is van toepassing op elektrische laagspanning installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie.  Onlangs is de nieuwe NEN 1010:2020 gepubliceerd. Wereldwijd verandert de toepassing en het gebruik van elektrische energie en daarom is het niet heel verassend dat de norm meegaat in deze verandering.

NEN 1010

De commissie is ongeveer twee jaar bezig geweest met het samenstellen van deze NEN 1010 norm. In de gewijzigde norm is duidelijker beschreven voor de installateur wanneer en hoe overspanningsbeveiliging toegepast moet worden. Het harmonisatiedocument is Europees vastgesteld, maar Nederlandse bepalingen zijn hieraan toegevoegd. Hier moest een goede balans in worden gevonden om te bepalen hoe de Nederlandse en Europese bepalingen het beste gecombineerd en toegepast kunnen worden. De inhoud is door de herziening uitgebreider geworden. De oude NEN 1010 bestond uit ongeveer 645 bladzijdes, waar de nieuwe NEN 1010 nu ongeveer 850 bladzijdes bevat.

Zo is er een hoofdstuk toegevoegd over walaansluitingen voor vaartuigen voor de binnenvaart, waar vanuit de markt behoefte naar was. Ook wordt aangekaart dat de NEN 1010 inspectie gezien moet worden als een aparte inspectie en niet vergeleken kan worden met de NEN 3140 inspectie, wat in de vorige versie wel benoemd stond. Daarnaast gebruiken we tegenwoordig ander soort apparatuur in woningen en gebouwen. Ook hier is aandacht naar uitgegaan om dit duidelijker voor ogen te hebben in de nieuwe NEN 1010.

Algemeen Bouwbesluit

Al met al is de nieuwe NEN 1010 norm beter leesbaar en begrijpelijk gemaakt. Ook wordt er consistent gebruik gemaakt van termen, Engelse teksten worden verduidelijkt en meer afkortingen worden gebruikt. De herziene vorm is beschikbaar, maar wordt nog niet automatisch toegepast in het Algemeen Bouwbesluit. Wij verwachten dat dit nog zeker een half jaar op zich laat wachten. Er is op dit moment nog veel commentaar gegeven op de nieuwe NEN 1010, de commissie werkt hard aan de eerste correctiebladen!

NEN 1010 keuring nodig?

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.