NTA 8220 / scios scope 10 van start vanaf Januari 2018

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220 wordt per januari 2018 gepubliceerd door het NEN. Het Verbond van Verzekeraars, UNETO-VNI en iKeur werken op dit moment samen aan een nieuwe norm voor inspecties, gericht op het beoordelen van de brandveiligheid van elektrisch materiaal. Stichting SCIOS heeft zich ook bij de nieuwe brandinspectiemethodiek aangesloten. Dit houdt in dat de keuring alleen uitgevoerd mag worden door een inspectie- en installatiebedrijf dat door SCIOS is gecertificeerd voor Scope 10. Omega Training & Inspectie is uiteraard gecertificeerd.

Nieuwe norm NTA 8220

Normaliter verwezen verzekeraars naar de NEN 3140 (bedrijfsvoering Laagspanninginstallaties) of naar de NEN 1010. De verzekerde wordt geacht met gepaste regelmaat de elektrotechnische installatie aan een inspectie te onderwerpen conform de normen. Helaas blijkt dat dit onvoldoende uitkomst biedt tegen brandgevaar, aangezien het met name gericht is op persoonlijke veiligheid en voorkomen van elektrocutie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de NTA 8220 ontwikkeld is, waarbij ook het brandrisico maximaal wordt belicht.

Bij de nieuwe norm, NTA 8220, wordt een methode gehanteerd die de brandveiligheid en de daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De beoordeling houdt rekening met de manier waarop de elektrische installatie gebruikt wordt en de omgeving waar de installatie in staat.

Wat betekent dit voor u?

De norm is tot stand gebracht, omdat er steeds meer grote branden ontstaan die veroorzaakt zijn door elektrotechnische installaties. Deze branden kosten de verzekeraars veel. In 2016 waren er in wel 150 gebouwen grote, verwoestende branden. Bij minimaal een kwart van de branden is overbelasting aan de elektrische installatie de hoofdoorzaak. Aangezien de installaties steeds complexer worden, moet er nu ingegrepen worden om meer schade en letsel te voorkomen. Verzekeraars gaan daarom vanaf 2018 de NTA 8220 verplichten bij het afsluiten of verlengen van een verzekering.

Voor risico’s zoals bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een verwijzing naar de NEN 1010 of NEN 3140 wel relevant. Deze normen, die vooral gericht zijn op persoonsbeveiliging, worden niet vervangen door de NTA 8220. De NTA 8220/SCIOS Scope 10 richt zich op risicogebieden, zoals technische ruimtes waar veel energiestromen bij elkaar komen. Een voorbeeld hiervan is een laagspanningsruimte of stookruimte, net als schakel- en verdeelinrichtingen. Ook bedrijfskeukens en werkplaatsen behoren tot de risicogebieden, omdat daar veel kans is op vervuiling en vocht in de buurt van elektrisch materiaal. Verder moeten grote machines volgens de NTA 8220 inwendig gekeurd worden.

Inspecteur scope 10

Er worden speciale opleidingstrajecten opgezet voor de inspecteurs. Eén van de eisen aan deze inspecteurs is dat zij voor aanvang van de opleiding Scios Scope 10 de cursus Scios Scope 8 voldoende afgerond moeten hebben. Verder moet de inspecteur specifieke kennis van elektrische ontstekingsmechanismes hebben, kan hij potentiële ontstekingsbronnen herkennen en kan hij inschatten wat het brandgedrag van materialen is.

Wat nu?

Nu heeft u twee mogelijkheden. Gaat u een opleiding volgen tot Inspecteur NTA 8220 of laat u de inspectie door een inspectiebedrijf uitvoeren? Omega Training & Inspectie biedt zowel de inspectie aan, als een cursus tot Inspecteur NTA 8220/SCIOS Scope 10. Wij helpen u graag met het maken van de keuze. Op onze website kunt u meer lezen over de Scope 10 cursus en de Scope 10 inspectie. Ook kunt u ons natuurlijk bellen voor meer informatie, via telefoonnummer 088-2056101.

Allart de Jong
Allart de Jong
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.