Wijziging in SCIOS-certificatieregeling

Vanaf 1 november 2023 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de SCIOS Certificatieregeling. Het SCIOS College van Deskundigen heeft documenten aangepast en een nieuw document uitgebracht. Het bestuur van SCIOS heeft deze veranderingen goedgekeurd. Als je naar de aangepaste documenten kijkt, kun je twee versies vinden: één met markeringen voor de veranderingen en één zonder markeringen.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste wijzigingen in een paar van deze documenten:

TD18 – Inspectie van zonnestroomsystemen; versie 2.1:2023-11

  • Een extra soort stekkercombinatie genaamd Stäubli MC 4-Twinsel toegevoegd.
  • Er is verduidelijkt dat een tabel met stekkercombinaties alleen dient om inspecteurs wat speelruimte te geven en niet om installateurs toe te staan af te wijken van de norm.
  • De tabel met stekkercombinaties wordt niet verder uitgebreid.
  • Als er ongeteste stekkercombinaties zijn in installaties die na 1 januari 2017 zijn geïnstalleerd, worden ze minstens als ‘Gering’ (geel) geclassificeerd.
  • Er is nu de optie om meetgegevens over te nemen bij grote grondgebonden of drijvende installaties.
  • Een verwijzing naar NEN-EN-IEC 62305 is verwijderd omdat inspecteurs niet zelf bliksembeveiliging moeten controleren, maar alleen moeten vaststellen dat deze volgens de specificaties van de maker is gebouwd.
  • Als een thermografische camera wordt gebruikt, moet deze aan de eisen in TD17 voldoen.

IB12 – Nageschakelde apparatuur; versie 1.1:2023-11

Dit informatieblad is tekstueel aangepast om de tekst duidelijker en specifieker te maken.

IB27 – Handreikingen inspectie explosieveilige installaties; versie 1.1:2023-11

Ook IB27 is tekstueel aangepast om de tekst te verduidelijken en te preciseren.

IB28 – Aansprakelijkheid; versie 1.0:2023-11

Er is een nieuw informatieblad, genaamd IB28. Dit gaat over aansprakelijkheid en geeft inzicht in wat het is, waarom het kan voorkomen, wie aansprakelijk is, en er zijn voorbeelden van inspecties met juridische overwegingen. Het is belangrijk op te merken dat dit geen adviesdocument is, maar enkel een juridische inschatting. In concrete situaties waar aansprakelijkheid een rol speelt, is het belangrijk om juridisch advies in te winnen.

Wijzigingen SCIOS certificatieregeling april 2023

Op 11 april 2023 zijn ook al enkele wijzigingen aangebracht in de SCIOS Certificatieregeling. De meeste wijzigingen zijn klein.

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op TD16. Daarin zijn enkele eisen opgenomen die in de volgende versie van het hoofddocument van de certificatieregeling zullen worden opgenomen.

TD16 bevat ook een regeling voor EBI-inspecties van verwarmingsinstallaties. Omdat er momenteel niet veel nieuwe installaties in gebruik worden genomen, is rekening gehouden met het verminderen van het aantal inspecties in 2023 en 2024. Ook zijn in TD16 de kennisvereisten voor SCOPE 8 EBI opgenomen. Het examen voor SCOPE 8 EBI is sinds juni beschikbaar.

Voor de meeste documenten zijn nieuwe versies beschikbaar met markeringen die de wijzigingen aangeven, evenals ‘schone’ versies zonder markeringen. Omdat er meestal een overgangsperiode is, blijven oudere versies beschikbaar tot na het verstrijken van die periode. Dit geldt niet voor de informatiebladen, waar geen overgangsperiode voor geldt.

Daarnaast zijn er ook wijzigingen aangebracht op 9 januari 2023 en 18 oktober 2022 in verschillende documenten. Deze wijzigingen zijn over het algemeen klein en betreffen onderhoud en enkele inhoudelijke aanpassingen. De exacte wijzigingen in de regelingen vind je op de website van SCIOS.

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.