Nieuwe Wet kwaliteitsborging: Betrouwbare en grondige inspecties van elektrotechnische installaties

Naar verwachting zal de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs worden ingevoerd. De wet moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de bouw en positie van de consument verbeterd wordt, door eventuele risico’s al tijdens het ontwerp te identificeren. Vanaf 1 januari 2024 moet bouwproject gecontroleerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger moet er op toezien dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen volgens het Bouwbesluit.

Wat is de WKB wet? 


De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is een wet die volgens alle verwachtingen vanaf 2024 wordt ingevoerd om de overheid (door middel van private kwaliteitsborgers) meer toezicht en controle in de bouw te verschaffen. De rol die de gemeente hierin bekleedde komt daarmee te vervallen. Het doel hiervan is om bewoners en gebruikers hiermee te voorzien van kwalitatief goede gebouwen. Denk hierbij aan gebouwen met een laag energieverbruik en een goede brandveiligheid.

In eerste instantie is het herziene systeem van toepassing op bouwwerken die vallen onder de laagste categorie van gevolgen. Hieronder vallen onder andere eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Deze (stapsgewijze) aanpak biedt alle betrokken partijen de gelegenheid om vertrouwd te raken met de nieuwe toezichtsprocedure in de bouwsector.

Verbeterde bouwkwaliteit

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven hierdoor minder kosten te maken voor het herstel van dit soort fouten.

Welke veranderingen vinden er plaats?

  • (Onafhankelijke) kwaliteitsborgers controleren het gebouw op wettelijke eisen
  • De aansprakelijkheid van de aannemer wordt verruimd. Dit is ook het geval wanneer er geen gebreken bij oplevering geconstateerd zijn, tenzij deze niet toe te rekenen zijn aan de aannemer.  
  • De 5% regeling voor de woningbouw verandert. Het komt neer op vrijgave van de laatste 5% op expliciet aangeven van de consument/opdrachtgever. De bouwer moet dan ook op het moment van oplevering duidelijk communiceren naar de consument toe. 
  • De aannemer moet de consument/opdrachtgever laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen gebreken en afbouw. 
  • De aannemer moet (bij oplevering) een opleverdossier overhandigen aan de consument/opdrachtgever met daarin een volledig overzicht van het nakomen van de overeenkomst
  • Het toetsing-stelsel van relevante aspecten met betrekking tot de kwaliteit wordt aangepast
  • Voordat het bouwwerk in gebruik genomen kan worden, is er een goedkeurende verklaring nodig van een kwaliteitsborger

Elektrotechnische installaties inspecteren

Omega Energietechniek is een onafhankelijk inspectiebedrijf dat over de juiste kennis en ervaring beschikt om jouw elektrotechnische installaties op een betrouwbare manier en volgens de geldende voorschriften te inspecteren. Bekijk hier welke inspecties wij voor jou kunnen uitvoeren.

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.