Cursus Inspectie Zonnepanelen

Wil je beroepsmatig zonnepanelen inspecteren? Kies dan voor de leerlijn waarbij je wordt opgeleid Inspecteur Zonnepaneelinstallaties. Wanneer je deze 4 cursussen in totaal volgt komt alles aan bod, vanaf de werking van een zonnepaneel tot het uitvoeren van diepgaande DC-zijdige metingen aan zonnepaneelinstallaties. Na afloop kan je jezelf compleet Inspecteur Zonnepaneelinstallaties noemen!

Module 1

Basiskennis zonnepanelen

Wat is een zonnepaneel en hoe werkt het? Wat is een omvormer en hoe werkt het? Hoe is het systeem ontworpen?tion

Module 2

Installatie-eisen zonnepanelen

Van beschermingsmaatregelen tot blikseminstallaties, van overstroombeveiliging tot overspanningsbeveiliging, alles komt aan bod!

Module 3

Inspecteren Zonnepanelen (1)

Opleveren & Inspecteren – Documentatie toetsing – DC-zijdige metingen categorie I conform NEN 1010 & NEN-EN-IEC 62446:201

Module 4

Inspecteren zonnepanelen (2)

DC-zijdig meten aan PV Systemen (I/U-curve) – Thermografische metingen aan DC-zijde conform NEN-EN-IEC 62446:2016

I. Cursus Basiskennis zonnepaneelinstallaties

De cursus Basiskennis Zonnepaneelinstallaties omvat de basisbegrippen op het gebied van zonnepanelen, zo leer je welke typen zonnepanelen er zijn, hoe ze werken en welke technologie erin verwerkt zit.
Verder gaan we dieper in op omvormers, welke functie deze hebben in een zonnepaneelinstallatie en hoe ze beveiligd zijn.

Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in zonnepanelen en deze kennis op professioneel of privévlak wil gaan toepassen. Na het afronden van deze cursus kun je verder leren over het installeren van zonnepanelen, of het inspecteren van zonnepanelen verder uitdiepen.

II. Cursus Installatie-Eisen zonnepaneelinstallaties

Wanneer je de basiskennis van zonnepanelen beheerst is de volgende stap om je te verdiepen in wat normen en regelgeving op dit gebied. Onze cursus installatie-eisen zonnepanelen gaat dieper in op de gestelde eisen m.b.t. zonnepaneelinstallaties. Zo gaan we uitgebreid in op de inhoud van de NEN1010:2015 + C1:2016 waarin o.a. wordt uiteengezet welke materialen en methoden gebruikt moeten worden, wat het verschil is tussen aarding en vereffening en hoe dit moet worden toegepast. Verder worden de vereiste beveiligingen bekeken en leer je kabelberekeningen maken.

Deze cursus is geschikt voor de toekomstige inspecteur die basiskennis heeft van zonnepanelen en meer normkennis wil opdoen.

III. Cursus inspecteren zonnepaneelinstallaties I (basis)

In deze cursus leer je hoe een correcte oplever-inspectie voor zonnepaneelinstallaties wordt uitgevoerd. Door middel van deze inspectie wordt bepaald of de installatie volledig voldoet aan de geldende normen. Het inspecteren van PV installaties is een zeer serieus vakgebied aangezien deze wordt aangesloten op elektrische installaties waar alle elektrotechnische en veiligheidskundige aspecten van toepassing zijn. In deze cursus leer je de documentatie en het fysieke systeem te toetsen op de gestelde eisen binnen de NEN1010:2015+C1:2016 en de NEN-EN-IEC62446:2016. Verder leer je de basis metingen te verrichten aan de DC-zijde van de installatie.

Deze cursus is bedoeld voor vakmensen die werken met zonnepanelen en reeds inhoudelijke kennis hebben van de geldende normen. Na het volgen van deze cursus kan de normkennis worden toegepast om te bepalen of installaties voldoen aan de gestelde eisen. Om een volledige inspectie te kunnen verrichten is kennis van Scope 8 en evt. Scope 10 ten zeerste aan te raden i.v.m. de AC-zijde van de installatie.

IV. Cursus inspecteren zonnepaneelinstallaties II (gevorderd)

Het is van belang om te bepalen of een zonnepaneelinstallatie veilig is en voldoet aan de geldende normen. Echter kan er binnen het inspecteren hiervan nog een extra stap gemaakt worden: het oplossen van problemen met zonnepaneelinstallaties. Deze cursus gaat dieper in op het DC-zijdig meten aan zonnepaneelinstallaties, hierbij wordt de I/U curve uitgebreid besproken. Ook leer je thermografische metingen uit te voeren en hieruit conclusies te trekken.

Deze cursus is bedoeld voor de ervaren inspecteur die het inspecteren van zonnepaneelinstallaties als dagelijkse werkzaamheden heeft. Bij het volgen van deze cursus is de kennis van de onderwerpen uit onze cursus Inspecteren zonnepaneelinstallaties (basis) onmisbaar.