Belangrijke updates in SCIOS Certificatieregeling: Wat moet je weten?

Als het gaat over technische voorschriften en certificatieregelingen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen. Per 1 januari 2024 heeft de SCIOS Certificatieregeling enkele aanpassingen ondergaan. Met name in de TD03, TD04, TD12, TD14, TD16, TD17, TD18, TD19, IB22, IB24, en Kennis- en bekwaamheidseisen zijn een aantal aspecten veranderd.

Diploma-eis Scope 8, 10 en 12

De belangrijkste wijziging, van toepassing voor onze opleidingen, is gemaakt in TD16.  In aanvulling op het hoofdocument van de certificatieregeling en deelregeling Elektrisch Materieel geldt dat met ingang van 1 juli 2024 een SCIOS-diploma ‘basiskennis elektrotechniek’ vereist is om bevoegdheid voor Scope 8 PI, Scope 10 en Scope 12 te verkrijgen. Je kunt ook aan deze eis voldoen wanneer je beschikt over een diploma Elektrotechniek op MBO-4 niveau, die niet ouder is dan zes jaar op de datum van het verkrijgen van de bevoegdheid.

Praktisch gezien houdt dit in dat iedereen die na 1 juli 2024 een Scope examen wil afleggen, moet beschikken over een MBO-4 Elektrotechniek diploma niet ouder dan 6 jaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient men eerst het SCIOS-diploma ‘basiskennis elektrotechniek’ te behalen. Momenteel wordt gekeken naar alternatieven om ook op andere manieren aan de eis te kunnen voldoen.

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen per document.

TD03 Uit te voeren werkzaamheden (stookinstallaties) – versie 4.7:2024-01

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

•             Vuurhaard toegevoegd (2.4)
•             V visueel toegevoegd (2.5)
•             Beveiligingen afstelling voor PO (3.10) toegevoegd
•             Beveiligingen en afstelling verbranding (4.10 en 4.11) toegevoegd
•             Afschot (17.8.16) toegevoegd

TD04 Meetmiddelen (stookinstallaties) – versie 6.3:2024-01

De eis van O2 vol% in controlegas voor CO-meters is vervallen, maar het percentage moet nog steeds bekend zijn.

TD12 Inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen – versie 8.1:2024-01

Enkele wijzigingen zijn onder andere:

•             Verwijdering van inspectieplan uit 2.3.3 Inhoud en rapportage SCOPE 9.
•             Onderscheid tussen constatering en opmerking. Een constatering heeft classificaties rood, oranje of geel en leidt tot afmelding van de inspectie. Een opmerking is blauw en heeft geen invloed op de afmelding.
•             Wettelijk kader is verwijderd en komt nu in IB21.
•             Verplichte afmelding SCOPE 8 EBI en SCOPE 8 PI-inspecties vanaf 1 april 2024.
•             Controle aardlekschakelaar en testknop: verwijzing naar B4.5 in plaats van NEN 3140.
•             Controle testknop van de aardlekbeveiliging toegevoegd in B4.5.

TD14 Inspecties elektrisch materieel op brandrisico – versie 2.8:2024-01

Enkele kleine aanpassingen, waaronder de veranderingen in classificaties en aanpassing van het de verwijzing naar naar wet- en regelgeving.

TD16 Specifieke verplichtingen – versie 3.9:2024-01

Kleine wijzigingen in verwijzing naar wetgeving en tekstuele verduidelijking in H.14. Bovendien is nu een basisexamen elektrotechniek verplicht voor SCOPE 8, SCOPE 10 en SCOPE 12.

TD17 Meetmiddelen (elektrisch materieel en explosieveilige installaties) – versie 1.8:2024-01

Controle van de thermografische camera kan nu met een ‘black body’.

TD18 Inspectie zonnestroominstallaties – versie 2.2:2024-01

Enkele kleine wijzigingen, zoals onder andere vrijstelling voor constructieberekening bij specifieke PV-panelen bij kassen.

TD19 Inspectie verwarmingssystemen in gebouwen – versie 1.2:2024-01

Het opnemen van registratienummer in het rapport is niet langer verplicht.

IB22 Classificatie van geconstateerde gebreken – versie 2.0:2024-01

IB22 is uitgebreid met een nieuwe groep en onderscheid tussen constateringen (rood, oranje en geel) en opmerkingen (blauw). Ook wordt duidelijk gemaakt dat de installatie-eigenaar altijd verantwoordelijk is voor het herstel.

IB24 Handreiking inspectie elektrisch materieel – versie 1.0:2024-01

De IB24 is een nieuw document dat voortdurend wordt geüpdatet. Hierbij wordt aandacht besteedt aan vragen en onduidelijkheden rond normen en inspecties. Deze worden telkens verwerkt in dit informatie blad.

Kennis- en bekwaamheidseisen – versie 9.4:2024-01

Enkele kleine aanpassingen in vereiste vaardigheden en toevoegingen aan kandidaat capaciteiten.

Blijf op de hoogte van deze wijzigingen en neem bij vragen contact op met onze binnendienst. Veiligheid en conformiteit zijn essentieel, en deze updates zorgen ervoor dat inspecties effectiever en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Uitgebreid de wijzigingen in de regelingen doorlezen? Bekijk het op de website van SCIOS.

Iris Quak
Iris Quak
Omega-energietechniek.nl scoort een 4,0 / 5,0 op basis van 26 beoordelingen.