ATEX Inspectie

Wanneer u beschikt over explosiegevaarlijke zones dient u alle machines en installaties aan een ATEX inspectie te onderwerpen. Dit kunt u natuurlijk zelf doen, maar u kunt het ook uitbesteden aan een partij die gecertificeerd is om dit uit te voeren! Omega Inspectie is dan uw partner!

ATEX Inspectie – Elektrische installaties

De ATEX inspectie van Omega Inspectie beoordeelt uw elektrische installaties aan de hand van de NEN-EN IEC 60079-17.

Het is van groot belang dat de machines en installaties in de zones ook daadwerkelijk geschikt zijn voor deze zones. Herkenning kan prima plaatsvinden via de bekende bestickering.

Toelichting op zonering

Men maakt onderscheid in drie verschillende zones, voor zowel gas als stof. Voor gas worden de zones ingedeeld in de zones 0, 1 en 2.

Voor stof worden de zones ingedeeld in de zones 20, 21 en 22, waarvan 20 de gevaarlijkste zone is en zone 22 het minst gevaarlijke.

ATEX Inspectie – Zone 0 of 20:

Een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is (continue gevarenbron).

ATEX Inspectie – Zone 1 of 21:

Een plaats waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht, tijdens normaal bedrijf af en toe aanwezig kan zijn, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron (primaire gevarenbron) en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof (continue stofafzetting). Uitgangspunt: Een plaats waar gedurende in totaal 10 tot 1000 uur per jaar een explosieve atmosfeer in lucht aanwezig is of een plaats waar stofafzetting in totaal meer dan 1000 uur per jaar aanwezig is.

Zone 2 of 22:

Een plaats waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron (secundaire gevarenbron) en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof (primaire stofafzetting). Uitgangspunt: een plaats waar gedurende in totaal minder dan 10 uur per jaar een explosieve atmosfeer in lucht aanwezig is of een plaats waar stofafzetting in totaal minder dan 1000 uur per jaar aanwezig is.

ATEX Inspectie – Inspectiemethoden:

Omega gebruikt de volgende inspectiemethoden bij een ATEX Inspectie:

  • Opleveringsinspectie /eerste inspectie;
  • Periodieke inspectie;
  • Steekproefsgewijze inspectie.

We maken vervolgens onderscheid in inspectieklassen:

  • Visueel;
  • Nauwkeurig;
  • Gedetailleerd.

In een gesprek vooraf zullen we gezamenlijk gaan vaststellen hoe de wijze van uitvoering gaat plaatsvinden. Vraagstukken zullen dan zijn:

  • De uitvoeringsvorm van het materieel;
  • De handleiding van de fabrikant;
  • De zone-indeling;
  • Voorgaande inspecties.

ATEX Inspectie – Nieuwe installaties

Bij een nieuwe installatie zal er gedetailleerd worden geïnspecteerd, voordat de installatie in bedrijf wordt gesteld. Omega Inspectie is zeer bedreven in dit traject en staat u graag bij middels de ATEX Inspectie.

Deze inspectie moet zowel visueel als door metingen en beproevingen worden uitgevoerd. Op basis van de inspectieresultaten moet een voorlopige inspectiefrequentie worden vastgesteld.

ATEX Inspectie – Bestaande installaties

Een ATEX Inspectie is natuurlijk ook uit te voeren op een bestaande elektrische installatie. Deze moeten dan periodiek worden geïnspecteerd. Ook hier gaan we eerst een gesprek aan om de installatie te bespreken, het inspectieplan op te stellen/ te herzien en vervolgens de steekproeven bepalen.

U ontvangt uiteindelijk een onafhankelijke rapportage inclusief beschrijving van eventuele gebreken.

Interesse in een ATEX inspectie van Omega Inspectie? Neem gerust contact met ons op via 088-2056101.

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Address
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.